Què és això de la postveritat?

La paraula “postveritat” es pot dir que és nova. Es va començar a fer servir tot just fa un any per descriure un fenomen nou. La postveritat és una mena de mentida: es pot definir com la descripció d’un fet en base a les emocions i les opinions personals per sobre de l’objectivitat. Molta gent es refereix a la postveritat com a “mentida emotiva”.

També trobem molts casos de postveritat que no responen a les emocions i sí a unes intencions molt determinades. Aquests casos es troben molt sovint en el camp de la política.

Es parla de postveritat quan hi ha un context en el qual no importa tant l’objectivitat dels fets (ni comprovar la seva veracitat) com l’impacte d’un relat, sigui cert o no, i la difusió social dels seus efectes, en especial la creació de tendències d’opinió.


Et proposem una activitat per analitzar les característiques de la postveritat i les maneres com s’utilitza.

1. Fixa’t en aquestes tres situacions:

a. Postveritat i bullying: Visualitzeu el fragment del programa 60 minuts (des del minut 16:20 fins al 22:42) que treballa les emocions a l’escola.

b. Postveritat i rumors: No és estrany trobar a la premsa notícies com a mínim precipitades, per exemple sobre l’estat de salut de personatges populars. Llegiu la notícia següent d’un d’aquests casos, que va afectar Pau Donés.

c. Postveritat i política: Sobre el president Trump se’n diuen de molt grosses, i potser amb fonament. Llegiu aquesta notícia sobre unes declaracions que va fer en un míting polític.

2. Respon aquestes preguntes:

  1. Identifica en cada cas quina va ser la realitat dels fets i quin va ser el relat que es va crear posteriorment.
  2. A quines intencions responia la postveritat en cada un dels tres casos? Què es volia aconseguir?
  3. Has estat víctima d’un cas de postveritat? Has ajudat a difondre una postveritat sent-ne conscient? I sense ser-ne conscient?
  4. En el teu entorn o en les notícies d’actualitat, reconeixes algun cas de postveritat?
  5. Com ens podem informar de manera fiable? Com ho podem fer per ser crítics i mantenir un criteri propi davant l’allau informativa del món en què vivim?

NOTA PEL PROFESSOR: Per preparar aquest tema et pot ser molt útil el següent esquema, on s’explica el procés de com es crea i es difon una postveritat.Et proposem una activitat per treballar els eufemismes.

1. Busqueu la definició del terme “eufemisme” i responeu aquestes preguntes:

  • Us sembla que “postveritat” es pot considerar un eufemisme? Si és així, quina paraula substitueix?
  • Digueu quina paraula malsonant o no adequada substitueix cada un d’aquests eufemismes:

invident • conflicte militar • tercera edat • donar a llum • establiment penitenciari

  • Ara, feu a l’inrevés: digueu o inventeu un eufemisme per cada una de les paraules o expressions:

estar borratxo • fer pipí • morir • parir • matar