Alcaldes de nit

1 febr. 24 | La Notícia de la Setmana

La ciutat de Barcelona tindrà aviat un “alcalde de nit”, una persona encarregada de coordinar la vida nocturna de la ciutat, sobretot en tot allò relacionat amb l’oci, la cultura i la seguretat nocturna. Què en penseu?

Si voleu treballar la notícia des de l’àmbit humanístic…

1 Investiga i escriu el nom d’un mínim de cinc ciutats que ja tinguin la figura de l’alcalde de nit.

 • Quina va ser la primera ciutat a tenir “alcalde de nit”?

2 El programa de gestió que haurà de coordinar l’alcalde de nit a Barcelona inclou obrir nous centres.

 • De quins tres tipus de centres estem parlant, principalment?
 • Quins col·lectius de treballadors poden veure incrementada la possibilitat de treballar durant la nit?

3 És gairebé impossible que et trobis el president del govern del teu país fent un cafè, però no és tan difícil trobar l’alcalde o l’alcaldessa passejant per un carrer del lloc on vius.

 • Qui creus que coneix millor els problemes quotidians dels seus ciutadans: un president o presidenta o un alcalde o alcaldessa? Explica-ho.
 • Diries que els alcaldes són majoritàriament forasters, o que van néixer a la localitat on governen? Què és millor? Per què?

4 Segons el politòleg Benjamin Barber no són els estats ni els grans càrrecs polítics els que donaran resposta als principals problemes del segle XXI…

“Si els estats són incapaços de respondre als reptes globals als quals ens enfrontem, com el canvi climàtic, el terrorisme, la immigració… potser és el moment que els alcaldes governin el món. (…) Els alcaldes són pragmàtics, són els que solucionen problemes. La seva feina consisteix a fer coses. Un alcalde de Filadèlfia deia: ‘A Filadèlfia no ens podríem escapolir i fer les coses com es fan a Washington, amb aquesta falta d’acció. Per què? Doncs perquè hi ha esvorancs als carrers, perquè els trens han de funcionar, perquè nens i nenes han d’anar a l’escola.’ (…)”

 • Posa a prova el teu alcalde o la teva alcaldessa: passaria el test de la capacitat de “fer coses”?

5 En grup, feu una presentació d’alguns dels problemes nocturns que té la vostra localitat, i proposeu-ne la solució:

 1. Dividiu l’aula en racons. Cada grup, d’uns sis alumnes, n’ocuparà un.
 2. Cada grup triarà un problema que hagi detectat, i identificarà el racó amb el nom del carrer, la plaça… que hi tingui relació.
 3. Cada grup escollirà un representant que farà d’orador i exposarà el que ha acordat el seu grup.
  Podeu fer-ho a l’estil britànic. Heu sentit a parlar del Speakers’ corner (o racó de l’orador)?

Si voleu treballar la notícia des de l’àmbit lingüístic…

6 Prepareu bé la vostra intervenció oral a l’estil del Speakers’ corner. Ho podeu fer en català, castellà o anglès, fins i tot! Aquí teniu algunes recomanacions a l’hora de parlar en públic:

 1. Tingues clar de què parlaràs.
 2. Comença bé.
 3. Parla poc, però clarament.
 4. Tingues en compte la teva postura corporal i els gestos que fas.
 5. Mira cap a l’auditori per copsar com rep el teu missatge.
 6. Valora els silencis. En començar, en determinats moments: ajuden a centrar l’atenció.
 7. Alerta al volum i el ritme: evita cridar i parlar massa de pressa.
 8. Fes servir un registre adequat a la situació, un vocabulari correcte i amb frases no massa llargues.
 9. Estructura el discurs.
 10. T’anirà bé tenir un guió escrit del que vols dir.

Ajudeu el representant o la representant del vostre grup a millorar el seu discurs. Feu algun assaig abans de parlar davant de tota la resta. Després, podeu valorar com ha anat. Si voleu, feu servir els punts anteriors per utilitzar-los de rúbrica.

Si voleu treballar la notícia des de l’àmbit científic i tecnològic…

7 Barcelona, com totes les grans ciutats, no dorm: durant la nit s’hi mantenen i fan tantes activitats que cal mantenir-hi una bona il·luminació: la ciutat té uns 146.000 punts de llum! Busca informació sobre el manteniment d’aquest enllumenat públic i respon:

 • Quina nova tecnologia per a l’enllumenat s’ha incorporat perquè sigui més sostenible?
 • L’enllumenat públic té una potència elèctrica instal·lada de 17.600 kW i el consum d’energia elèctrica és d’uns 82.000 MWh/any per habitant. Quin percentatge representa respecte del consum total d’energia de l’Ajuntament de Barcelona?
 • Els nivells lumínics de la ciutat és d’uns 20-30 lux. I la il·luminació del Sol, quants lux són? I una bona il·luminació d’una oficina?

8 Hi ha qui no triaria mai treballar de nit, però altres persones ho prefereixen. I és que hi ha dos tipus de persones, les més diürnes i les més nocturnes.

 • Com se’n diu, col·loquialment, de les persones que els agrada fer una vida diürna, acompanyada de la llum del Sol? I les que prefereixen la nocturna? Us donem una pista: són noms d’ocells.

Teniu suggeriments, dubtes, crítiques? Com heu resolt les activitats? Si voleu contactar amb l’equip de “La Notícia de la Setmana” escriviu-nos amb el títol “Comentaris sobre La Notícia de la Setmana” a aquesta adreça: comunicacio@enciclopedia.cat

Vols rebre la versió descarregable d’aquesta notícia?