Page 22 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 22

   8 La llum
La llum 78 La reflexió i la refracció de la llum 80 El color 82 El disc de Newton 84
9 El so
El so 88
Les propietats del so 90
10 Les màquines
Les forces i les màquines 94 Les màquines simples 96 Les politges 98 Les màquines compostes 100
11 Tecnologia i societat
Els motors 104 Les noves tecnologies 106 La gran xarxa de comunicació 108 Un bon ús de les TIC 110
12 Un món sostenible
La salut del planeta 114 El canvi climàtic 116 La lluita contra el canvi climàtic 118
           20   21   22   23   24