Page 23 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 23

 Tot el que ens envolta és format per matèria: l’aire, l’aigua, les roques, els éssers vius...
Quins són els tres Saps què estats de la matèria? és un àtom?
Com s’obté el vi?
43
La matèria 4


   21   22   23   24   25