Page 21 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 21

 Matèria, energia, tecnologia i societat
4 La matèria
La matèria i les seves propietats 44 Mesurar masses i volums 46 Els estats de la matèria 48 Les transformacions químiques 50
5 Els materials
Els materials i les seves propietats 54 Mescles i solucions 56 La separació de mescles 58
6 L’energia
L’energia 62
Les fonts d’energia 64
7 L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat 68 L’ús de l’electricitat 70 El circuit elèctric 72 El magnetisme 74
        
   19   20   21   22   23