Page 20 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 20

  2
LA REPRODUCCIÓ HUMANA
 La fecundació i la gestació
LA FECUNDACIÓ HUMANA
La fecundació humana és interna, perquè es produeix a l’interior de l’aparell reproductor femení.
Perquè es produeixi la fecundació, un espermatozoide ha d’entrar en contacte amb un òvul.
Durant l’acte sexual o coit, s’introdueix el penis en la vagi- na i s’hi diposita el semen. Els espermatozoides que conté el semen avancen a través de la vagina i de l’úter fins a arribar a les trompes de Fal·lopi.
La fecundació es produeix en les trompes de Fal·lopi, quan un dels espermatozoides penetra dins d’un òvul que s’ha desprès d’un dels dos ovaris durant l’ovulació.
Quan l’òvul ha estat fecundat, es forma el zigot, que es desplaça cap a l’úter i es va dividint en moltes cèl·lules fins a formar un embrió.
Finalment l’embrió es fixa a les parets de l’úter i s’inicia la gestació.
ESPERMATOZOIDES
Ovulació
Acte sexual
Fecundació
ZIGOT
Desplaçament
 Perquè hi pugui haver reproducció és necessari que les persones hagin assolit la seva maduresa sexual, és a dir, que els seus cossos estiguin preparats per reproduir-se.
        EMBRIÓ
EMBRIÓ
  Implantació Procés de fecundació i formació de l’embrió
 26


   18   19   20   21   22