Page 18 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 18

       2
LA REPRODUCCIÓ HUMANA
 La reproducció humana
Per poder dur a terme la reproducció, les persones tenim un aparell reproductor.
L’APARELL REPRODUCTOR
La fecundació de l’espècie humana és interna i el desenvolupament embrionari és vivípar.
L’aparell reproductor és format pel conjunt d’òrgans encarregats de la reproducció.
L’aparell reproductor femení produeix els òvuls i l’aparell reproductor masculí produeix els espermatozoides.
L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ
L’aparell reproductor femení té la funció de produir les cèl·lules sexuals femenines o òvuls, acollir la fecundació i desenvo- lupar els embrions resultants dels òvuls fecundats.
Els seus òrgans, gairebé tots interns, són els ovaris, les trompes de Fal·lopi, l’úter, la vagina i la vulva.
Periòdicament, un cop al mes aproxima- dament, es produeix l’ovulació, quan un dels ovaris allibera un òvul madur, que arriba fins a l’úter a través de les trompes de Fal·lopi.
Si, al llarg del camí, l’òvul és fecundat per un espermatozoide, s’implanta a la paret de l’úter i es comença a desenvolupar l’embrió.
Si l’òvul no és fecundat, al cap d’uns quants dies es produeix la menstruació o regla, que és l’expulsió de sang i alguns teixits de l’úter que s’havia preparat per a un possible embaràs.
     2
1
3
4 5
   1. Els
arrodonits, de la mida d’una ametlla, on es produeixen els òvuls.
2. Les TROMPES DE FAL·LOPI són dos conductes que comuniquen cada un dels ovaris amb l’úter i recullen els òvuls que es desprenen dels ovaris.
3.L’ÚTER o MATRIU és una cavitat musculosa on es desenvolupen l’embrió i el fetus fins al moment de néixer.
4. La VAGINA és un conducte musculós que comunica l’úter amb l’exterior.
5. La VULVA és la part externa de l’aparell reproductor femení. És formada per uns plecs de pell, anomenats llavis, que envolten els orificis de la vagina i de la uretra.
OVARIS
són
dos
òrgans
 24


   16   17   18   19   20