Page 9 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 9

   La reproducció dels éssers vius
1
 Tots els éssers vius es reprodueixen, d’una manera
o altra, per assegurar la supervivència de la seva espècie.
  Quin paper tenen les abelles
 en la reproducció d’algunes
plantes?
  Saps què vol dir germinar?
Els éssers humans són
  vivípars o ovovivípars?
    7
   7   8   9   10   11