Page 7 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 7

 El món dels éssers vius
1 La reproducció dels éssers vius
La reproducció asexual i sexual 8 La reproducció de les plantes amb flor 10 Observació d’una flor amb la lupa 12 Plantes sense flor, algues i fongs 14 La reproducció dels animals 16 Animals vivípars i ovípars 18
     5   6   7   8   9