Page 10 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 10

   1
LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUS
 La reproducció asexual i sexual
LA REPRODUCCIÓ
La reproducció és el procés que permet que es formi un nou ésser viu a partir d’un altre.
Segons com sigui el procés de reproducció, es distingeix entre reproducció asexual o sexual.
La reproducció és una de les funcions vitals dels éssers vius. Gràcies a la reproducció, els éssers vius poden tenir descendència, és a dir, crear nous individus amb característiques molt similars, o iguals, si el tipus de reproducció és asexual. D’aquesta manera, la continuïtat de l’espècie està assegurada, perquè els nous individus van substituint els que moren.
 Els éssers vius es reprodueixen per tenir descendència i aconseguir així que les espècies es mantinguin en el temps.
        La reproducció asexual
Un sol individu és capaç de generar un nou organis- me. No hi intervenen cèl·lules sexuals o gàmetes.
La reproducció sexual
Hi intervenen dues cèl·lules sexuals, una de masculi- na i una de femenina, per generar un nou organisme.
   8


   8   9   10   11   12