Page 11 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 11

  LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL
  La reproducció asexual es produeix amb la participació d’un sol individu. Els nous individus són exactament iguals a l’original.
La reproducció asexual és molt ràpida. Els bacteris i, tam- bé, altres organismes unicel·lulars, com els protozous, es reprodueixen asexualment. Els fongs, les molses i les fal- gueres tenen els dos tipus de reproducció. Algunes plantes (mitjançant bulbs, tubercles i esqueixos) i alguns animals (com les hidres i les estrelles de mar) també poden repro- duir-se asexualment en alguns moments.
Bipartició
Els bacteris es reprodueixen per bipartició, que vol dir que una cèl·lula es divideix en dues cèl·lules filles idèntiques.
      D’esquerra a dreta: tubercles de patata, hidra amb una gemma i bulbs de jacint
 LA REPRODUCCIÓ SEXUAL
En la reproducció sexual hi intervenen dos tipus de cèl·lula diferents, una de masculina i una de femenina, que s’uneixen durant la fecundació per donar lloc a un nou individu semblant als progeni- tors, però no igual.
Les cèl·lules sexuals o gàmetes, masculins i femenins, es produeixen en els òrgans sexuals respectius.
La reproducció sexual és més lenta que la reproduc- ció asexual, i els descendents triguen més temps a desenvolupar-se.
El nou individu té característiques dels dos proge- nitors; per tant, no és exactament igual a cap d’ells ni a cap dels individus germans. El fet que els in- dividus descendents no siguin iguals als pares és favorable per a la supervivència de l’espècie, ja que dona més possibilitats d’adaptació als canvis de l’entorn.
La majoria dels organismes tenen reproducció sexual. 9
Les erugues són larves de papallona.
    Les cries nascudes per reproducció sexual són diferents entre elles i diferents dels pares.
 
   9   10   11   12   13