Primària

Educació per a la ciutadania

Lengua castellana y literatura

Llengua catalana

Matemàtiques