TRAM 2.0 Quadern interactiu Matemàtiques 5

El quadern interactiu és el complement ideal del llibre de Matemàtiques 5. Ajuda a treballar amb les TAC a l'aula. És un accés fàcil a centenars d'activitats interactives (amb informació associada), de les quals el professorat podrà fer un seguiment, als recursos multimèdia i interactius vinculats amb les unitats, a arxius d'àudio de càlcul mental, a activitats contra rellotge de sistematització, a autoavaluacions, a tècniques de treball, etc. És compatible amb qualsevol EVA que integri Marsupial.

TRAM 2.0 Quadern interactiu Matemàtiques 5

Autor/es: 
Equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera
Enquadernació: 
Recurs en línia