Sabem i entenem
el que és treballar
“fent projectes”

Itineraris adaptables on line

Nosaltres hi posem les idees i el temps. Tu fas possible el projecte a l’aula.

REPTES MOTIVADORS

Els reptes ajuden a formular bones preguntes per investigar i trobar solucions creatives, significatives i amb valors educatius i socials als problemes plantejats.

ACTIVITATS 100% COMPETENCIALS

Activitats basades en situacions reals de l’entorn proper, d’investigació, de descobriment, de manipulació; que ajuden a resumir, transferir, aplicar…

APRENENTATGE COOPERATIU

Els nens i les nenes aprenen a treballar en grups, fent servir estratègies com l’1-2-4 o el full giratori, alhora que valoren els talents i les intel·ligències individuals.

RECURSOS I EINES

Els recursos i eines dels projectes són multiformat, variats, lúdics, adequats a l’edat, molt fàcils de fer servir i, sobretot, útils. Un estalvi de temps per als docents!

PROGRAMACIONS

curriculars, flexibles, per àmbits i dimensions.

Rúbriques, registres

i altres eines per avaluar les competències bàsiques de cada dimensió.

Formació

i assessorament mentre estàs fent el projecte.

Els usuaris diuen

“Amb aquest projecte els alumnes són els veritables protagonistes del seu aprenentatge.”

Laura, Noelia, Helena (Escola Sant Bernat, Olesa de Montserrat)

“El que més els agrada són els reptes. Els nens estan motivats des del moment zero.”

Rafi Bailón (Escola Betúlia, Badalona)

“Tens autonomia per anar fent i desfent al teu gust i al ritme de la classe.”

Mar Pérez (Escola Betúlia, Badalona)