Sabem i entenem
el que és treballar
“fent projectes”

Itineraris adaptables on line

Nosaltres hi posem les idees i el temps. Tu fas possible el projecte a l’aula.

REPTES MOTIVADORS

Els reptes ajuden a formular bones preguntes per investigar i trobar solucions creatives, significatives i amb valors educatius i socials als problemes plantejats.

ACTIVITATS 100% COMPETENCIALS

Activitats basades en situacions reals de l’entorn proper, d’investigació, de descobriment, de manipulació; que ajuden a resumir, transferir, aplicar…

APRENENTATGE COOPERATIU

Els nens i les nenes aprenen a treballar en grups, fent servir estratègies com l’1-2-4 o el full giratori, alhora que valoren els talents i les intel·ligències individuals.

RECURSOS I EINES

Els recursos i eines dels projectes són multiformat, variats, lúdics, adequats a l’edat, molt fàcils de fer servir i, sobretot, útils. Un estalvi de temps per als docents!

PROGRAMACIONS

curriculars, flexibles, per àmbits i dimensions.

Rúbriques, registres

i altres eines per avaluar les competències bàsiques de cada dimensió.

Formació

i assessorament mentre estàs fent el projecte.