Fem-ho per projectes t’ajuda a organitzar i preparar el treball per projectes a l’aula. Cada projecte és una proposta d’itinerari flexible, personalitzable, amb moltes idees, amb reptes originals i  recursos molt variats

… i conté materials diversos:

• PER ALS MESTRES, un diari d’aula i una guia didàctica interactiva personalitzable amb orientacions i eines per programar i avaluar per àmbits i dimensions.

• PER A CADA ALUMNE, una carpeta d’aprenentatge individual per recollir les evidències dels aprenentatges.