Page 41 - Tot Tallers
P. 41

Tallers de
la dimensió de raonament i prova
Amb aquests tallers, s’aprèn a relacionar diferents conceptes i veure com d’un se’n deriven d’altres. L’objectiu és que els nens i les nenes puguin aplicar el raonament i la prova a la vida quotidiana en entorns no necessàriament matemàtics i contribuir als raonaments propis de les altres àrees de coneixement.
 Seqüència didàctica:
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C4 C4 C5
Número de taller.
   LLIGUEM CAPS, RAONEM, ARGUMENTEM, IDENTIFIQUEM COINCIDÈNCIES
Per trobar la relació entre diferents continguts matemàtics, que no sempre és gaire evident.
COMPROVEM
Per estar segurs que es pot demostrar la relació entre dos continguts matemàtics.
PENSEM-HI
Per acabar de comprendre el sentit de la relació entre dos continguts matemàtics i fins i tot ampliar aquesta relació a d’altres continguts.
   41

   39   40   41   42   43