Page 40 - Tot Tallers
P. 40

Tallers de la dimensió de resolució de problemes
En el quadern de l’alumne, els 30 tallers s’associen a una dimensió de l’àrea. Els tallers de Resolució de
problemes ajuden els nens i les nenes a planificar l’estratègia a seguir abans de resoldre un problema, a enfrontar-se amb una situació desconeguda, per a la qual, normalment, no hi ha una resposta immediata i que requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies.
Matemàtiques
    Passos del procés.
 Seqüència didàctica:
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C1 C3
TREBALLEM L’ENUNCIAT
Per analitzar la informació que conté l’enunciat d’un problema.
C1 C3
IDENTIFIQUEM (O TROBEM) LES DADES
Per saber recollir totes les dades de valor que conté l’enunciat d’un problema
i identificar les que no necessitem.
C1 C3
SEGUIM (O TRIEM) UNA ESTRATÈGIA
Per aprendre a triar
i planificar la millor estratègia que cal seguir per resoldre un problema.
C2 C3
FEM LES OPERACIONS
Per practicar
i familiaritzar-nos amb el càlcul de tot tipus d’operacions.
C2 C3
SOLUCIONEM I COMPRENEM
Per consolidar la comprensió del procés de resolució de problemes, fent especial atenció a la lògica del resultat.
          40
T
O
R
L
E
T
A
s
L
   38   39   40   41   42