De les coves als castells

La mestra de cicle inicial necessita la nostra ajuda. Vol que els nens i les nenes petits de primària s'interessin per la història més antiga! De seguida hem acceptat, és clar, però... això com es fa?

Què hauríem de saber? Com ens hauríem d'organitzar per fer un bon paper?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Sílvia Ruiz

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Istockphoto, Pixabay, ShutterStock

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.