Metodologia

Descobreix la nostra metodologia

Els itineraris es basen en situacions quotidianes i reals

Cada Itinerari parteix de situacions que els alumnes coneixen, properes a la seva vida. De les situacions en sorgeixen reptes i preguntes que desperten la curiositat i les seves ganes d’aprendre.

Cada curs té un grup de nens i nenes d’escoles de Catalunya que han participat en el projecte.

Fan pensar els nens i les nenes

La metodologia que segueix cada itinerari parteix d’una motivació i un petit repte real que estimulen el pensament i la curiositat. Els alumnes aprenen a trobar resposta a les preguntes, a valorar el que aprenen i com ho aprenen. El treball durant l’itinerari té en compte tot el procés i la seqüència d’aprenentatge.

Mantenen despert l’interès de l’alumnat

Les idees, orientacions i recursos t’ajuden a incentivar l’interès dels alumnes.

El projecte Itineraris, a més, incorpora el treball cooperatiu en les seqüències didàctiques perquè l’aprenentatge entre iguals i el respecte dels diferents talents i intel·ligències permeten desenvolupar el potencial individual i les capacitats i les competències de cada nen i nena.

Amb les activitats manipulatives i experimentals, els alumnes aprenen fent, de manera que l’aprenentatge és realment significatiu.

Ens agradaria molt explicar-t’ho!

93 216 08 32
info@text.cat