Idees, orientacions i recursos digitals

Des de l’Àrea d’educadors pots accedir a tot el projecte en línia; tant als llibres experiencials dels alumnes com a totes les idees, recursos i orientacions per aprofitar al màxim els itineraris i mantenir l’interès inicial.

Els vídeos, els enllaços, els àudios, els mapes, els documents, les imatges… tots els recursos s’integren en el procés didàctic gràcies a les propostes i suggeriments que trobaràs en el teu espai. No es tracta, per tant, d’un repositori, sinó de recursos útils per aprendre. També hi trobaràs orientacions per al treball experimental i manipulatiu; per exemple, centenars de propostes per fer amb l’ITICUB per treballar continguts matemàtics.

Els itijocs són activitats interactives de sistematització i repàs gamificades. Per consolidar els continguts treballats en cada itinerari. Per fer entre tots amb la PDI o individualment!

Manuals de consulta per entendre el món que ens envolta

On busquen informació els teus alumnes? Entenen la informació que troben? Saben sintetitzar-la? Són capaços de transformar-la en coneixement?
La informació dels manuals de consulta és rigorosa i completa i evita recórrer a cerques en obert a la xarxa. Els manuals són una eina de consulta eficaçi adequada a cada edat.  Donen autonomia i faciliten l’aprendre a aprendre. Són un ajut per als alumnes i les seves famílies.

 

Programació i avaluació

Totes dues coses son claus en els itineraris. En l’Àrea d’educadors trobaràs eines per planificar, organitzar i avaluar. Disposaràs d’una aplicació exclusiva per fer una avaluació realment formativa, amb rúbriques, registre del progrés de cada alumne i del grup. Un instrument molt útil per valorar el grau d’adquisició de les competències bàsiques de cada àmbit i dimensió. Tant les eines de programació com d’avaluació són fàcils de fer servir i personalitzables.

Ens agradaria molt explicar-t’ho!

902 500 611 info@text.cat

© Enciclopèdia Catalana, SLU | Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona – Tel. 93 412 00 30 | Contacta | Condicions d’ús