Page 6 - Tot Tallers
P. 6

    Tot Tallers és un projecte diferent. Avui la mirada en els centres educatius està enfocada clarament en els nens i les nenes i en els seus processos d’aprenentatge, centrats en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques associades a les diferents dimensions.
Per això, et proposem uns quaderns amb 30 tallers organitzats per di- mensions i una guia didàctica molt completa amb una potent eina d’avaluació competencial, l’AVALUA, per a tu, mestre o mestra.
            6
T
O
R
L
E
T
A
s
L   4   5   6   7   8