Page 33 - Tot Tallers
P. 33

               Àmbit matemàtic
• Dimensions i competències de l’àmbit matemàtic • Eines i recursos de la guia del docent
• Tallers de la dimensió resolució de problemes
• Tallers de la dimensió raonament i prova
• Tallers de la dimensió connexions
• Tallers de la dimensió comunicació i representació
La classificació dels tallers per dimensions fa fàcil l’avaluació de les competències corresponents i, per tant, l’atenció a la diversitat dels alumnes.
33
T
O
R
L
E
T
A
s
L


   31   32   33   34   35