Page 35 - Tot Tallers
P. 35

 30 TALLERS setmanals per compaginar TOT TALLERS amb els teus altres materials de curs que treballen les competències per dimensions.
 4 DIMENSIONS
 10 COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT MATEMÀTIC
 Dimensió RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES
 1
Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
 2
 Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
 3
 Fer preguntes i generar problemes de caràcter matemàtic.
  Dimensió RAONAMENT I PROVA
  4
Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.
  5
Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.
 Dimensió CONNEXIONS
  6
Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.
 7
 Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
 Dimensió COMUNICACIÓ
I REPRESENTACIÓ
 8
Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
 9
 Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
 10
 Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.
    35

   33   34   35   36   37