Page 17 - Tot Tallers
P. 17

  Conceptes clau
 Es recullen els continguts clau d’ortografia, gramàtica i lèxic.
Recull dels conceptes clau de coneixements de la llengua. És una eina de consulta per als alumnes, perquè és una síntesi dels continguts que es treballen en els tallers. Va acompanyada d’exercicis pràctics i útils de consolidació. A més, permet el treball autònom dels alumnes.
Definicions
i explicacions breus dels continguts clau.
 Activitats de sistematització i consolidació.
     El manual de consulta té apartats d’estudi de la llengua, comunicació i literatura.
manual de consulta
Els manuals són una eina de consulta eficaç i adequada a cada edat. Ajuden a consolidar les competències de l’àmbit i desperten la curiositat i l’interès així com la motivació per conèixer, saber i aplicar allò que s’estudia.
La informació dels manuals de consulta és rigorosa i completa i evita recórrer a cerques en obert a la xarxa.
Donen autonomia i faciliten l’aprendre a aprendre.
17   15   16   17   18   19