Page 13 - Tot Tallers
P. 13

Tallers de la dimensió comprensió lectora
Títol i referència del text.
Els tallers de Comprensió lectora parteixen d’un text, amb una anticipació a la lectura, la lectura del text i la comprensió (literal i inferida) i la interpretació posteriors. L’activitat competencial que tanca el taller és una proposta d’interpretació d’un text discontinu.
  Seqüència didàctica:
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C4 C5 C7
ABANS DE LLEGIR
Les activitats prèvies a la lectura del text motiven a fer suposicions i anticipacions, o bé preparen la lectura amb preguntes que introdueixen el text.
C4 C6 C7
C5 C6 C7
DESPRÉS DE LLEGIR
Un cop llegit el text, es plantegen activitats de comprensió literal, global, inferida i interpretativa.
C5 C7
El plantejament d’una situació introdueix el text discontinu.
       LLEGIM
I ARA...
    Moment per a la lectura individual del text, tot i que en les orientacions didàctiques s’aporten suggeriments sobre com llegir a l’aula. Els textos s’han triat amb sentit complet i adequats a les diferents edats lectores.
La darrera pàgina planteja una situació que cal resoldre o descobrir a partir d’un
text discontinu. Els textos discontinus ajuden a resoldre situacions de la vida diària. En són exemples: taules, bitllets, mapes...
13   11   12   13   14   15