Page 12 - Tot Tallers
P. 12

Tallers de
la dimensió comunicació oral
Tipus de text.
En el quadern de l’alumne, els 30 tallers s’associen a una dimensió de l’àrea. Els tallers de Comunicació oral treballen les
competències associades a comprendre i expressar-se oralment. S’han triat tipologies de l’entorn proper i quotidià, per aprendre a comprendre i produir explicacions i interaccions variades.
Llengua catalana
 Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
Arxiu d’àudio.
 C1 C2 C3 C3
Número de taller.
Dimensió.
 Recordatori.
 Les preguntes contextualitzen i motiven.
Seqüència didàctica:
Agrupació d’alumnes amb què es proposa fer cada activitat: individual, per parelles, en grup petit o en grup de classe.
     ESCOLTEM
L’àudio exemplifica
la tipologia treballada en el taller.
ENS HI FIXEM
Es plantegen activitats de comprensió de
la situació que s’ha escoltat; es treballa l’atenció i la capacitat per obtenir informació d’un text oral.
ENS PREPAREM
La preparació és fonamental per elaborar una intervenció oral que s’adeqüi a la situació comunicativa.
PARLEM
A partir de les pautes orientatives en el text preparatori, cal produir un text oral.
REVISEM
La revisió permet reflexionar sobre aspectes decisius en la comunicació oral plantejada.
Els alumnes prenen consciència i valoren la pròpia feina i la dels companys i les companyes.
     12
T
O
R
L
E
T
A
s
L

   10   11   12   13   14