Quadern 10: Figures geomètriques

Quadern complementari de Matèmatiques que forma part d'una col·lecció de quaderns per a reforçar els continguts que es treballen en l'ESO. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats mecàniques, de deducció i d'anàlisi, de raonament concret i abstracte, de reconeixement de figures geomètriques, etc. Conté les solucions de totes les activitats. En aquest quadern es treballen les figures geomètriques.

Quadern 10: Figures geomètriques

Autor/es: 
Josep Pascual
Albert Roig
Nombre de pàgines: 
48
Enquadernació: 
Rústica
ISBN: 
978-84-412-1688-4