Mirar el vídeo Què plantem a l’hort? per introduir aquest context d’aprenentatge.
 • Feu que el titella de la mascota arribi volant i que digui als nens i les nenes que els vol ensenyar un vídeo que va gravar perquè l’altre dia li va passar una cosa molt divertida quan va anar a l’hort.

 • Projecteu el vídeo amb la PDI, després que els nens i les nenes seguin com solen seure quan feu aquest tipus d’activitats (a les taules, a terra amb coixins, amb les cadires col·locades en fileres, a terra en semicercle, etc.). En el vídeo es veu com l’ocelleta descobreix què són les pastanagues, els naps i altres aliments que es poden menjar. Però té molts dubtes i fa preguntes als alumnes.

 • Recordeu com és d’important estar molt atents, fixar-se en tots els detalls, escoltar i deixar que els altres companys puguin sentir bé el que diuen els personatges.

Conversar sobre el vídeo per assegurar la comprensió de la història. Plantejar la pregunta final del vídeo.
 • Establiu una conversa col·lectiva i plantegeu als alumnes preguntes relacionades amb el vídeo i les diferents verdures i hortalisses que coneixen. Podeu començar amb la pregunta final del vídeo: “I vosaltres, sabeu què hi pot créixer, a l’hort? Expliqueu-me què hi podem plantar!”

 • Pot ser la mateixa ocelleta qui els faci les preguntes. Per exemple:

  Heu vist què em va passar? Què vaig trobar a l’hort? L’ocelleta pot sorprendre’ls portant un nap a classe perquè el puguin veure i tocar. Per què no podia agafar el nap? Qui el volia? Us heu fixat com ho vam solucionar? Us imagineu què més podríem plantar en un hort?

  Podeu decidir quin dia és bo per anar a l’hort a regar o, simplement, a observar. Fins i tot hi podeu anar en aquest moment.

 • Si heu portat el nap a classe, podeu deixar que el toquin, l’olorin, es fixin en el color…

Jugar al joc de memòria de l’hort.
 • Jugueu al joc de memòria de l’hort, o bé manipulativament (joc de fruites) o bé resolent l’activitat interactiva amb la PDI (hortalisses).

Enganxar, en la làmina de treball, els adhesius de les fruites i les hortalisses que poden créixer en un hort.
 • Repartiu els adhesius i demaneu als nens i les nenes que els descriguin i que diferenciïn les fruites i les verdures dels altres aliments. Demaneu-los que completin la làmina de treball: Han d’enganxar els adhesius de les fruites i les hortalisses que poden créixer en un hort.

Què treballem?

Descoberta de l’entorn

Descoberta de l’hort i les plantes que hi creixen.

Comunicació i llenguatges. Llenguatge verbal

Comprensió dels diàlegs d’un vídeo. Participació en les converses i seguiment de les normes de conversa: torn de paraula.

Què ens proposem?
 • Veure un vídeo i entendre què hi passa.
 • Conèixer l’entorn proper: l’hort.
 • Conèixer les normes que cal seguir en una conversa.
 • Participar i escoltar activament.
 • Expressar vivències pròpies relacionades amb el tema tractat.
 • Tenir interès i estar motivat per aprendre.
Descoberta de l’entorn

Buscar a internet, aprofitant la connexió de la PDI, imatges de naps i d’altres productes de l’hort, triar les que els agradin més i imprimir-les per penjar-les a classe.

Buscar informació relacionada amb les plantes, les verdures i les hortalisses que es poden plantar en un hort. Demanar a les famílies que portin contes, llibres, eines, llavors, etc. o algun altre material relacionats amb el tema i que puguin anar bé per treballar.

Parlar de les característiques dels aliments (textures, sabors, colors) relacionades amb els sentits.

Descoberta d'un mateix i els altres

Demanar als nens i les nenes quin és el seu aliment preferit i si es troba a l’hort o no. Demanar-los que diguin per què els agrada.

Comunicació i llenguatges. Llenguatge verbal

Dibuixar un nap a la pissarra i escriure-hi la paraula a sota (el mestre).
Els nens han de fixar-se en la paraula NAP. Potser algun nen té alguna de les lletres en el seu nom. Treballeu-ne la identificació si el grup hi mostra interès.

IMAGINA!
 • La mascota de P3
 • Què plantem a l'hort?