Page 32 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 32

                  manual de consulta
 sisè
Aquest volum recull la selecció dels continguts curriculars de coneixement del medi natural adaptats a sisè de primària i facilita als nens
i les nenes la cerca d’informació, la comprensió d’aquesta informació i la integració del coneixement. Una col·lecció imprescindible per entendre el món que ens envolta.
  medi natural manual de consulta
 

   28   29   30   31   32