Page 26 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 26

   4
LA MATÈRIA
 Mesurar masses i volums
Podem mesurar la massa i el volum d’un cos —les propietats comunes de la matèria— si disposem dels aparells adequats. Si es tracta de sòlids o de líquids, el procediment per fer-ho varia una mica, a causa de les seves característiques. Per calcular-ne la densitat, només cal dividir la massa pel volum.
LA MESURA DE MASSES I VOLUMS
Per mesurar amb precisió la massa d’un cos irregular, com una poma, necessitem una balança. Per me- surar-ne el volum, necessitem una proveta o un recipient similar graduat. Amb aquests dos valors podem calcular la densitat.
       La balança ens permet mesurar
Els recipients graduats ens permeten
 mesurar el volum d’un líquid.
  la massa de la poma.
 46
   24   25   26   27   28