Page 17 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 17

   La reproducció humana
2
 La reproducció és la funció vital que ens permet tenir descendència. Com la majoria de mamífers, l’espècie humana es reprodueix sexualment.
   Què passa quan un
 espermatozoide penetra
 dins d’un òvul?
Què és la gestació?
  Què dura? Quan acaba?
   Saps com és l’aparell reproductor
 femení? I el masculí?
 23
   15   16   17   18   19