Page 14 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 14

  1
LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUS
  Observació d’una flor amb la lupa
 Quan volem observar les parts més petites de les flors amb detall (el pistil, l’estigma, l’estil, l’ovari, els estams, el pol·len...), podem fer servir aparells òptics com la lupa o el microscopi. Aquests aparells consten de lents que ofereixen una imatge augmentada d’allò que volem observar.
  LA LUPA BINOCULAR
La lupa binocular és un aparell òptic format per un con- junt de lents que permet veure més gran i amb més detall allò que volem. No té tanta capacitat d’augment com un microscopi, però té l’avantatge que la visió és en relleu, com a la realitat.
La separació i l’observació de les parts d’un ésser viu s’anomena dissecció. La dissecció d’una flor permet ob- servar-ne bé els elements interns i estudiar-los.
La lupa binocular és formada per les parts següents:
OCULARS
Lents on se situen els ulls de l’observador.
Lliri blanc
  Rosa
Tulipa
           PEU
Base que sosté
tota la lupa binocular.
PLATINA
Peça que aguanta la preparació.
 12
CORRECTOR DIÒPTRIC
Dispositiu que permet regular la nitidesa del visor.
 OBJECTIU
Lent que augmenta la imatge.
 CARGOL D’ENFOCAMENT
Eina que es fa girar i permet l’enfocament de la imatge.
 PINCES DE FIXACIÓ
Peça que serveix per mantenir immòbil la preparació.
   12   13   14   15   16