Page 13 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 13

  EL PROCÉS DE REPRODUCCIÓ
Les fases del procés de reproducció de les plantes fanerògames són aquestes:
Pol·linització, que és el procés pel qual el pol·len de les anteres es diposita a l’estigma. Es pot produir entre els estams i el pistil de la mateixa flor, però normalment es produeix entre flors diferents. En aquest cas, el pol·len necessita un sistema de transport, que pot ser el vent o els insectes.
La fecundació, que és la unió dels grans de pol- len i els òvuls que hi ha a l’ovari.
La formació del fruit, que es produeix quan, després de la fecundació, la flor es marceix i l’ovari augmenta de volum fins a convertir-se en el fruit. Dins dels fruits hi ha les llavors.
La dispersió de les llavors, que es produeix grà- cies a l’acció d’altres elements, com el vent o els animals.
La germinació, que és el naixement d’una nova planta a partir de la llavor quan les condicions de l’ambient són favorables.
 Pol·linització
   Formació dels fruits
      GERMINACIÓ DISPERSIÓ DE LES LLAVORS
  POL·LINITZACIÓ
 FORMACIÓ DEL FRUIT
 Cicle reproductor de les plantes fanerògames
 FECUNDACIÓ
 11
   11   12   13   14   15