Page 12 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 12

  1
LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUS
  La reproducció de les plantes amb flor
LES PLANTES AMB FLOR
Les plantes que fan flors, que també s’anomenen fanerògames, es reprodueixen sexualment. En les flors es formen les llavors, a partir de les quals es formarà la nova planta.
Algunes plantes amb flor també es poden reproduir asexualment, a partir d’esqueixos, tubercles o bulbs.
 Segurament ja saps que de la llavor d’una planta en pot sortir una nova planta si les condicions són favorables. Les flors i les llavors ens indiquen que una planta es reprodueix sexualment.
   LA FLOR
Per a la reproducció sexual de les plantes fa- nerògames són necessàries les flors.
La flor conté els òrgans reproductors de la plan- ta i a dins d’aquests hi ha les cèl·lules sexuals.
El pistil forma part de l’òrgan reproductor feme- ní i conté els òvuls.
Els estams formen part de l’òrgan reproductor masculí i produeixen el pol·len.
Amb la unió d’una cèl·lula masculina i una de fe- menina es forma la llavor, que és l’òvul fecundat que donarà lloc a una nova planta.
LES PARTS D’UNA FLOR
2 83
1 6
Flor masculina
       Flor femenina
 La majoria de plantes fan flors amb estams i pistils, és a dir, que tenen cèl·lules sexuals femenines i mas- culines. N’hi ha, però, que fan dos tipus de flors di- ferents, unes de femenines (que només tenen pistil) i unes de masculines (que només tenen estams).
I encara hi ha espècies amb plantes que fan només flors femenines i plantes que en fan només de masculines.
   1. El pistil és al centre de la flor i conté l’ovari.
2. L’estigma és la part superior del pistil.
3. L’estil connecta l’ovari amb l’estigma.
4. L’ovari conté els òvuls.
5. Els òvuls són les cèl·lules sexuals femenines.
6. Els estams són uns filaments que envolten el pistil i que a l’extrem
tenen una càpsula, l’antera.
7. A l’antera hi ha els grans de pol·len.
8. El pol·len són les cèl·lules sexuals masculines.
9. Els pètals són unes peces de colors, semblants a fulles, que formen
la corol·la.
10. Els sèpals són un tipus de fulles que formen el calze.
 9
7
5
10
4
 10

   10   11   12   13   14