Triem la informació (26-45)

INFORMA’T

  • Per a iniciar el treball de literatura de la unitat us recomanem que demaneu als alumnes que responguin la pregunta inicial de la pàgina (la narrativa, el teatre i la lírica). Demaneu-los també que es fixin en la imatge inicial i que identifiquin cada un dels textos amb el gènere corresponent.
  • Amb relació a la llegenda, si ho considereu oportú, suggeriu als alumnes que mirin el vídeo del programa Racons “La ruta llegendària del comte Arnau”, que trobareu en l’enllaç següent Pictos.ai, per a saber més coses d’aquest personatge llegendari.
  • Amb relació a la primera pregunta de motivació, destacada amb text vermell, podeu demanar als alumnes que investiguin quines són les fórmules tradicionals de començament i d’acabament dels contes i les rondalles populars. En la pàgina web Pictos.ai allotjada en la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Xtec), en trobareu una extensa llista.

PRACTICA

  • Demaneu als alumnes que resolguin les activitats proposades per tal de comprovar el grau de comprensió dels continguts explicats. Per a consolidar els continguts teòrics amb unes activitats més reflexives, disposeu també de les activitats interactives La narrativa Pictos.ai, Els gèneres narratius de ficció Pictos.ai i Els gèneres narratius de no-ficció Pictos.ai.

De les preguntes

  • Quins són els tres gèneres literaris bàsics?

La narrativa, el teatre i la lírica.

  • Amb quina frase o amb quines paraules comencen els contes populars?

Resposta model: Vet aquí que una vegada...; Vet aquí que en aquell temps...; Hi havia una vegada...; Temps era temps, quan les oques tenien dents...; Fa qui sap quants anys...; De follies i de rondalles, jo us en contaré un grapat, les unes seran mentides, les altres seran veritats; Això era i no era..., etc.

  • Quins contes populars recordes?

Resposta model: La Ventafocs, La Blancaneu, La caseta de xocolata, En Nap-Buf, La princesa de la sal, El molinet de sal, La mongetera màgica, etc.

  • Quins personatges són típics dels contes? Esmenta tant personatges bons com dolents.

Bruixes o velles dolentes, gegants, ogres, la madrastra, prínceps i princeses...

  • Quins tipus de novel·les t’agraden?

Resposta oberta.

De les activitats

1

La llegenda, el conte (popular o literari), la novel·la i els gèneres narratius de no-ficció com la memorialística i l’assaig.

2

Els contes populars o rondalles i els contes literaris es diferencien en l’origen, la transmissió i les característiques formals. Els contes populars són d’origen desconegut i anònim, es transmeten oralment de generació en generació i tenen unes característiques formals senzilles. Els contes literaris, en canvi, tenen un autor concret, es transmeten per escrit i tenen unes característiques formals habitualment molt més complexes.

3

Jacint Verdaguer, Enric Valor, Antoni Maria Alcover i Joan Amades.

4

Textos narratius, descriptius i dialogats.

Àudio

00:00

x