Els àtoms (14-25)

En aquesta unitat, l’alumnat estudiarà alguns dels diferents models atòmics que han proposat els científics al llarg de la història de la ciència. Un cop arribat al model atòmic actual, l’alumnat podrà entendre com classifiquem els elements segons la seva estructura atòmica i com les alteracions en aquesta ens obre les portes a noves partícules.

  • Aquesta és la primera unitat del curs; per això hi ha una proposta d’avaluació inicial tant en format Word Pictos.ai com en PDF Pictos.ai que podeu fer servir per a detectar el grau de coneixement i competències de l’àrea que tenen els alumnes.

PROGRAMA

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de tota la unitat en format Word (amb rúbriques) Pictos.ai i en format PDF Pictos.ai.
  • A més de les solucions de cada doble pàgina, teniu el solucionari Pictos.ai de tota la unitat descarregable en un arxiu PDF.

COMENÇA

  • Per a començar la unitat amb els alumnes, digueu-los que facin l’activitat inicial Pictos.ai. Us servirà de motivació i us permetrà valorar el grau de coneixements previs que tenen. A partir de les pistes, hauran de descobrir JAMES CHADWICK, el descobridor del neutró. En el món de la ciència, noms com Albert Einstein o Isaac Newton són molt comuns, però, en canvi, d’altres són molt menys freqüents, i anomenar-los i treballar-los crea una base cultural més forta.
  • El còmic pot ser el punt de partida per a opinar sobre els comentaris dels diferents personatges i relacionar-los amb els aspectes que es tractaran en la unitat. Podeu, per exemple, preguntar a l’alumnat per què creuen que hi ha coses vives i coses inertes si tot és fet d’àtoms. És a dir, com és que diferents combinacions d’àtoms donen lloc a éssers vius i unes altres, a objectes. Es pot generar un debat a l’aula molt interessant sobre religió, energia i ciència.

Àudio

00:00

x