El transport de mercaderies (130-141)

El tema d’aquesta unitat és el transport de mercaderies en el món del comerç.

PROGRAMA

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de tota la unitat en format Word Pictos.ai i en format PDF Pictos.ai, així com totes les solucions de les activitats en un arxiu PDF Pictos.ai.

COMENÇA

  • Primer de tot, us proposem que feu l’activitat inicial Pictos.ai, que servirà de motivació i us permetrà valorar el grau de coneixements previs que tenen els alumnes.
  • La situació plantejada en el còmic pot ser el punt de partida. Podeu comentar la frase que diu en Pasqual (“Encara no sé què ha pogut fallar...”), que exemplifica una fase clau del projecte tecnològic: la revisió de la metodologia que s’ha seguit per a resoldre un problema. També podeu comentar la frase de l’Anna, que es queixa d’haver pensat en una solució “antinatural”: és cert que complicar excessivament els processos tecnològics pot crear més dificultats de les que ja comporta la situació inicial que es vol millorar.

Àudio

00:00

x