Aprendre a mirar (8-21)

En aquesta unitat es treballen la percepció i la manera com influeixen la cultura i els sentits a l’hora de percebre la realitat.

PROGRAMA

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de la unitat en format Word programacio.ai i en format PDF programacio.ai.
  • Les solucions de les activitats d’aquesta unitat les trobareu en les pàgines corresponents de la guia i en un arxiu PDF descarregable olucio.ai.

COMENÇA

  • Disposeu d’una avaluació inicial en format Word (amb rúbriques) avaluacio.ai i en format PDF avaluacio.ai per a detectar el nivell de coneixements de l’àrea que tenen els alumnes.
  • Primer de tot, us proposem que feu l’Activitat inicial ACI.ai, en què els alumnes han d’endevinar una paraula o un concepte fent servir el mínim de pistes. Us servirà de motivació i us permetrà valorar el grau de coneixements previs que tenen.
  • La situació plantejada en el còmic i els comentaris dels diferents personatges sobre La font — l’urinari que Marcel Duchamp, el 1917, va col·locar en una exposició d’art per a fer reflexionar el públic sobre el fet que qualsevol objecte quotidià, tret de context i amb algun petit canvi, es pot convertir en una alguna cosa digna d’atenció, és a dir, digna de ser contemplada de la mateixa manera que contemplem una obra d’art tradicional— poden ser un bon punt de partida per a introduir la idea de la mirada creativa i perquè els alumnes comencin a reflexionar sobre què és l’art.

Àudio

00:00

x