Gràfics estadístics (138-147)

En aquesta unitat s’introdueixen alguns dels gràfics estadístics que ens serviran per a donar una visió global de les dades que obtenim en fer un estudi estadístic. Els alumnes aprendran a construir diagrames de punts, de núvols de punts, de barres i de sectors.

També, s’explicarà el procés per a triar el tipus de gràfic més útil en cada situació.

Els alumnes han de reconèixer que les taules i els gràfics són adequats per a divulgar informació i que han de tenir títol, font i llegenda, si cal.

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de tota la unitat en format Word Pictos.ai i en format PDF Pictos.ai, així com totes les solucions de les activitats d’aquesta unitat en un arxiu PDF Pictos.ai.

COMENÇA

  • Per a iniciar la unitat amb els alumnes, us proposem que feu l’Activitat inicial Pictos.ai, on hauran de descobrir el terme que s’amaga darrere d’unes pistes; en aquest cas “núvol”. Us servirà de motivació i us permetrà valorar el grau de coneixements previs que tenen els alumnes.

La situació plantejada en el còmic pot ser el punt de partida per a opinar sobre els comentaris dels diferents personatges i relacionar-los amb els diversos aspectes que es tractaran en la unitat.

Àudio

00:00

x