L'Univers (14-27)

En aquesta unitat s’aborda l’estudi de l’estructura i l’origen de l’Univers, així com els cossos que constitueixen el sistema solar. També s’hi treballen els moviments de la Terra i la Lluna i el fenomen de les marees.

  • Aquesta és la primera unitat del curs; per això hi ha una proposta d’avaluació inicial tant en format Word Pictos.ai com en PDF Pictos.ai que podeu fer servir per a detectar el grau de coneixement i competències de l’àrea que tenen els alumnes.

PROGRAMA

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de tota la unitat en format Word Pictos.ai i en format PDF Pictos.ai.
  • A més de les solucions de cada doble pàgina, teniu el solucionari Pictos.ai de tota la unitat descarregable en un arxiu PDF.

COMENÇA

  • Per a començar la unitat amb els alumnes, digueu-los que facin l’activitat inicial Pictos.ai. Us servirà de motivació i us permetrà valorar el grau de coneixements previs que tenen. A partir de les pistes, hauran de descobrir la paraula clau (METEORIT). Tots han sentit a parlar de meteorits, però saben explicar què són? Quin és el seu origen? Tant aquesta activitat inicial com la situació plantejada en el còmic poden ser punts de partida per a comentar a l’aula diferents fenòmens celestes que els alumnes hagin observat alguna vegada o bé que coneguin.

També podeu aprofitar el còmic per a comentar el contingut transversal de salut i prevenció d’accidents. Podeu preguntar els alumnes com creuen que s’han d’observar els eclipsis sense risc de lesions oculars. Finalment, aconselleu-los que facin servir ulleres especials amb filtres solars de venda en botigues especialitzades (no les ulleres solars típiques). Ni les ulleres de sol habituals ni les làmines d’imatges de radiografies no serveixen perquè no filtren del tot les radiacions solars.

Podeu avançar també la idea que no tots els eclipsis són iguals; n’hi ha de totals, de parcials, de Sol, de Lluna...

Àudio

00:00

x