Page 37 - Tot Tallers
P. 37

  Els tallers potencien els PROCESSOS DE TREBALL de l’alumne, els quals es completen
amb PROPOSTES PER AUTOAVALUAR-SE
i ser conscients dels propis aprenentatges.
Accés a les orientacions didàctiques, que t’ajuden a avançar-te a les preguntes i els dubtes més freqüents que pot generar el treball de cada
un dels tallers.
Opció de visualització de les solucions de les activitats, que es poden projectar a l’aula.
    Accés als recursos que acompanyen cada taller:
• Activitatsinteractivesperpracticar algunes estratègies.
• Documentsdescarregables.
• Arxiusd’àudioivídeos.
• Enllaçosd’interès.
• Galeriesd’imatges.
I més activitats competencials
d’aplicació dels coneixements adquirits.
          37
OBSERVEM
RECTES I SEGMENTS 3 1 Fixa’t en aquestes línies i relaciona-les amb les paraules que les identifiquen:
A
RECTA SEMIRECTA SEGMENT LÍNIA CORBA LÍNIA TANCADA
AB   35   36   37   38   39