M'agrada moure el cos (11-28)

CÀLCUL MENTAL

  • Per a practicar el càlcul mental amb els alumnes, disposeu d’aquest àudioicones_recursos%202.ai.

Les activitats enregistrades són aquestes:

  1. Escriu el nombre resultant en canviar l’ordre de les xifres dels nombres següents: 64, 56, 89, 76, 12, 98, 44, 87.
  2. Suma 5 als nombres següents: 20, 15, 45, 65, 70, 35, 30, 25.

M’AJUDES

  • En aquesta secció, els alumnes apliquen en un context pràctic i interdisciplinari els continguts matemàtics que han après, en aquest cas, la classificació de dades segons un criteri biològic: les funcions vitals.
  • Abans de resoldre l’activitat, podeu mirar les imatges amb els alumnes i descriure què estan fent els personatges, de manera que pugueu parlar de les funcions vitals que els nens i les nenes ja coneixen i assegurar-vos que poden fer la classificació.
  • També podeu inventar entre tots altres criteris de classificació, com ara el sexe, el color dels cabells, l’edat...

ARA JA ENS SAPS MÉS

  • En aquesta secció es treballa l’avaluació de continguts bàsics de la unitat a partir del que es planteja en una escena inicial, relacionada amb l’escenari de la unitat.A través d’aquest treball competencial, es reforça en els alumnes la idea de la utilitat de les matemàtiques en la vida diària i, concretament, dels continguts que han après en la unitat.
  • Podeu fer una correcció col·lectiva de les activitats d’aquest apartat un cop els alumnes les hagin resolt individualment. Si disposeu de PDI o de projector, podeu projectar-les a la classe.

Àudio

00:00

x