Quina nit més estrellada! (12-29)
 • Abans de la lectura: demaneu als alumnes que es fixin en el títol i en el dibuix que encapçala la pàgina i que formulin hipòtesis sobre el contingut de la lectura.
 • Lectura del text: proposeu als alumnes que facin una lectura individual silenciosa del text, que els servirà per a ajudar-los a entendre’l totalment i perquè puguin solucionar els dubtes que tinguin. Després, proposeu-los que escoltin el texticones_recursos%202.ai i que, alhora, observin el dibuix.
  • Si disposeu de PDI, podeu projectar el text i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura al mateix temps que escolten l’àudio, com si es tractés d’un teleapuntador.
 • Proposeu als alumnes que facin, ara, la lectura en veu alta. Recordeu-los la necessitat d’una bona entonació i una bona dicció.
 • Ara, proposeu als alumnes que responguin en grup les preguntes següents:
  • De quantes maneres heu sentit com s’ha format l’Univers? Feu una llista i comenteu-la entre tots.
  • Creieu que és possible que abans de la creació de l’Univers tot estigués buit?
  • De quina manera imagineu l’Univers?
  • Quin ofici cal tenir per a recórrer l’Univers?
 • Si disposeu de PDI, podeu utilitzar l’eina de la subratllada per a marcar les paraules que no coneguin.
 • Demaneu als alumnes que facin les activitats previstes en el llibre per a després de llegir.

ABANS DE LLEGIR

A Resposta oberta.

B Resposta oberta.

C El Sol. La Lluna. Resposta oberta.

Àudio

00:00

x