La Terra: aire, aigua, sòl i éssers vius (12-25)

L’escenari principal d’aquesta unitat és la Terra com a suport físic de la vida.

Al llarg de la unitat es descriurà quins són els elements de l’entorn físic de la Terra (l’aire, l’aigua, el sòl) i les condicions que fan possible la vida. Al mateix temps es presentaran els principals grups d’éssers vius i els ambients on viuen.

Situem l’escenari a la platja perquè és un paisatge proper, del qual potser hem gaudit durant l’estiu. A més, permet observar els elements físics de l’entorn i alguns exemples d’éssers vius que hi viuen.

  • Abans de començar a treballar l’escenari, podeu veure un petit vídeo d’aproximació a la Terra des de l’espai per a situar els alumnes en el macroentorn Universicones_recursos%202.ai.
  • Si encara no heu vist el vídeo inicial de la unitaticones_recursos%202.ai, passeu-lo a classe. Us aportarà moltes idees per a motivar els nens i les nenes i podran començar a trobar respostes als interrogants del tema de la unitat.
  • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació per a poder adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe, que es pot descarregar en format de texticones_recursos%202.ai o en PDFicones_recursos%202.ai.

Àudio

00:00

x