A veure què trobem en aquesta cala! (12-29)

L’escenari d’aquesta unitat són la terra, el mar i l’aire, és a dir, els elements del paisatge, però també els medis pels quals ens desplacem. Amb aquest escenari de fons, els nens i les nenes aprendran a comparar nombres i a distingir entre diferents tipus de línies. També aprendran a recollir i interpretar dades com a mitjà per a conèixer millor el nostre entorn.

  • Si encara no heu vist el vídeo inicial de la unitaticones_recursos%202.ai, passeu-lo a classe. Us aportarà moltes idees per a motivar els nens i les nenes, així podran començar a trobar respostes als interrog­ants del tema de la unitat.
  • Repartiu fotocòpies en blanc i negre del dibuix de la pàgina i demaneu als nens i les nenes que segueixin amb colors difere­nts deu línies rectes i deu de corbes.
  • Els nens i les nenes poden fer una taula en la qual reflecteixin la quantitat de tot el que es veu en el dibuix: persones, tovalloles, ulleres, arbres, para-sols, matalassos...
  • Després, poden ordenar aquestes quantitats de més gran a més petita i de més petita a més gran.
  • Les preguntes de l’apartat “Ja ho saps?” serviran per a introduir els nens i les nenes en els principals continguts d’aquesta unitat. Si ho trobeu convenient, podeu projectar a la PDI les imatges d’una balena blava i d’un peix, perquè en puguin valorar correctament les mides.
  • Proposeu-los que entrin en l’enllaç del portal Xtecicones_recursos%202.ai, en què trobaran nombres de tres xifres per a escriure en català i un comptador d’intents i d’encerts. Així podreu comprovar els coneixements previs dels alumnes sobre els nombres de tres xifres.
  • Per a organitzar el treball de la unitat, els mestres disposeu de la programació en format texticones_recursos%202.ai i en format pdficones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x