Per què aquest projecte?

 El projecte COM INVENTEM? ens ajudarà a descobrir que els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica. Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines que ens fan el nostre dia a dia una mica més fàcil.

 També ens ajudarà a reconèixer la natura com una mena de gran mestra que és a l’abast de tothom, i que ens mostra funcionaments i solucions que ens donen pistes per resoldre els nostres problemes.

Programació i orientacions generals

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes descobriran que molts invents de la nostra espècie s'han inspirat en la natura. Els plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre les característiques de la matèria, la relació entre força i energia, invents antics i altres més moderns, màquines simples i compostes, i com reutilitzar objectes.  ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es portarà a terme a partir d'una exposició i de la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un trimestre aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Comencem. El repte

Jugant a aparellar fotografies ens sorprendrem amb la relació que podrem establir entre invents i objectes o elements naturals. Això despertarà la nostra curiositat, però també ens generarà molts dubtes i interrogants. Ens plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar?

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per començar la fase d'investigació explorarem els coneixements que ja tenim sobre el procés d’invenció i, a partir del descobriment de la roda, ens adonarem de tot el que hauríem de saber o aprendre per resoldre el repte. En farem un mapa mental i ens organitzarem per planificar les tasques d’investigació.

La roda es va inventar gràcies a l’observació de la natura o d’alguns elements de la natura. I el foc? I l’electricitat? Des de sempre han existit a la natura? Investigarem com les persones hem après a controlar aquesta energia que contenen i a generar-ne també nosaltres i a inventar objectes i estris que fan servir l’electricitat per generar llum i calor. Ho farem observant i experimentant amb l’electricitat estàtica i creant circuits elèctrics.

Analitzarem en grups cooperatius alguns invents formats per màquines simples que han estat la resposta a una necessitat humana i observarem com la natura ens ha servit d’inspiració per crear-los. Farem una presentació oral breu dels invents que imaginarem amb màquines simples o compostes per biomimetisme. També buscarem la resposta a la pregunta: hi ha invents que depenen de l’atzar?

A partir del comentari d’un vídeo sobre invents de la vida quotidiana, constatarem que reinventar és també una manera de crear invents: canviant-ne els usos, la forma, combinant, variant-ne els materials… Experimentarem amb diferents materials, en descobrirem de nous, en comprovarem les propietats i tornarem a fer d’inventors júniors aplicant tot el que hem après observant els materials de la natura i tenint en compte els nostres coneixements sobre les màquines i l’energia. Ens atrevirem a reinventar en grup?

Si hi ha invents és perquè tenim necessitats i disposem de materials i formes molt diverses. Però, sobretot, inventem perquè som humans: persones capaces d’inventar, de crear. Treballarem en grups la informació sobre quins inventors i inventores han fet creacions útils i originals i com ho han fet i la recollirem en un lapbook o pòster digital. Practicarem l’observació de la natura inspiradora fent servir estris per veure la vida microscòpica i, també, la vida macroscòpica.

Amb tot el que hem investigat sobre els invents i els inventors i el paper de la natura en el fet d’inventar, ja estem a punt per resoldre el repte que ens vam plantejar a l’inici del projecte. Resumirem oralment el resultat de les nostres investigacions, revisarem el mapa mental que vam fer a l’inici del projecte, completarem tota la informació i els coneixements adquirits llegint articles científics i veurem de quina manera podem aplicar-los a millorar la nostra vida diària: decidirem quina solució donem al repte i com el presentarem.

Acabem. Resolem el repte

Arribem al final del projecte. Dissenyarem i construirem en grups un prototip d’un invent que compleixi tots els requisits que decidim. El més important: com ens ha inspirat la natura per crear-lo. Després, defensarem el valor del nostre invent davant d’un comitè d’experts i obtindrem el diploma de bioinventor o bioinventora! Al final, avaluarem tot el que hem après fent aquest projecte.

 

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

 El projecte COM INVENTEM? ens ajudarà a descobrir que els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica. Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines que ens fan el nostre dia a dia una mica més fàcil.

 També ens ajudarà a reconèixer la natura com una mena de gran mestra que és a l’abast de tothom, i que ens mostra funcionaments i solucions que ens donen pistes per resoldre els nostres problemes.

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes descobriran que molts invents de la nostra espècie s'han inspirat en la natura. Els plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre les característiques de la matèria, la relació entre força i energia, invents antics i altres més moderns, màquines simples i compostes, i com reutilitzar objectes.  ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es portarà a terme a partir d'una exposició i de la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un trimestre aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Comencem. El repte

Jugant a aparellar fotografies ens sorprendrem amb la relació que podrem establir entre invents i objectes o elements naturals. Això despertarà la nostra curiositat, però també ens generarà molts dubtes i interrogants. Ens plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar?

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per començar la fase d'investigació explorarem els coneixements que ja tenim sobre el procés d’invenció i, a partir del descobriment de la roda, ens adonarem de tot el que hauríem de saber o aprendre per resoldre el repte. En farem un mapa mental i ens organitzarem per planificar les tasques d’investigació.

La roda es va inventar gràcies a l’observació de la natura o d’alguns elements de la natura. I el foc? I l’electricitat? Des de sempre han existit a la natura? Investigarem com les persones hem après a controlar aquesta energia que contenen i a generar-ne també nosaltres i a inventar objectes i estris que fan servir l’electricitat per generar llum i calor. Ho farem observant i experimentant amb l’electricitat estàtica i creant circuits elèctrics.

Analitzarem en grups cooperatius alguns invents formats per màquines simples que han estat la resposta a una necessitat humana i observarem com la natura ens ha servit d’inspiració per crear-los. Farem una presentació oral breu dels invents que imaginarem amb màquines simples o compostes per biomimetisme. També buscarem la resposta a la pregunta: hi ha invents que depenen de l’atzar?

A partir del comentari d’un vídeo sobre invents de la vida quotidiana, constatarem que reinventar és també una manera de crear invents: canviant-ne els usos, la forma, combinant, variant-ne els materials… Experimentarem amb diferents materials, en descobrirem de nous, en comprovarem les propietats i tornarem a fer d’inventors júniors aplicant tot el que hem après observant els materials de la natura i tenint en compte els nostres coneixements sobre les màquines i l’energia. Ens atrevirem a reinventar en grup?

Si hi ha invents és perquè tenim necessitats i disposem de materials i formes molt diverses. Però, sobretot, inventem perquè som humans: persones capaces d’inventar, de crear. Treballarem en grups la informació sobre quins inventors i inventores han fet creacions útils i originals i com ho han fet i la recollirem en un lapbook o pòster digital. Practicarem l’observació de la natura inspiradora fent servir estris per veure la vida microscòpica i, també, la vida macroscòpica.

Amb tot el que hem investigat sobre els invents i els inventors i el paper de la natura en el fet d’inventar, ja estem a punt per resoldre el repte que ens vam plantejar a l’inici del projecte. Resumirem oralment el resultat de les nostres investigacions, revisarem el mapa mental que vam fer a l’inici del projecte, completarem tota la informació i els coneixements adquirits llegint articles científics i veurem de quina manera podem aplicar-los a millorar la nostra vida diària: decidirem quina solució donem al repte i com el presentarem.

Acabem. Resolem el repte

Arribem al final del projecte. Dissenyarem i construirem en grups un prototip d’un invent que compleixi tots els requisits que decidim. El més important: com ens ha inspirat la natura per crear-lo. Després, defensarem el valor del nostre invent davant d’un comitè d’experts i obtindrem el diploma de bioinventor o bioinventora! Al final, avaluarem tot el que hem après fent aquest projecte.

 

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Eduard Martorell

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Eduard Martorell

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Eduard Martorell

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Pixabay

Disseny digital:Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.