L'aigua que mou el món

Avui no surt aigua de l’aixeta. Què pot haver passat? Què passaria si no tinguéssim accés a l’aigua? Què no podríem fer? 

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Núria Gonzàlez

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Istockphoto, Pixabay, Wikimedia Commons

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.