físiquim2/LLIBRE.eso

Llibre complementari del curs digital físiquim2.eso pensat per a ajudar els docents i els alumnes a treballar els materials i aprofitar tots els recursos multimèdia. Aquest llibre manté l'estructura de l'àrea per unitats i sessions i inclou l'esquema o el mapa conceptual de cada unitat i els resums de la informació. Es destaquen els recursos i les activitats clau que ajuden a assimilar millor els continguts. També inclou la programació del curs, activitats de pràctica per a consolidar els conceptes de cada sessió i una proposta d'avaluació per cada unitat.

físiquim2/LLIBRE.eso

Autor/es: 
Valentí Ferrer
Nombre de pàgines: 
58
Enquadernació: 
Espiral amb sobrecoberta
ISBN: 
978-84-412-2045-4