Batxillerat

  • Digital batxillerat

Batxillerat

Índex
Índex

Recursos digitals de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat

El projecte de Llengua catalana i literatura de batxillerat ofereix, a través de les guies didàctiques, un ventall de recursos digitals per al treball, tant a l'aula com individual dels alumnes. Hi trobareu arxius descarregables d'activitats d'ortografia i gramàtica, dictats, comentaris de text, quadres amb resums de continguts, etc.

A més, disposeu de les PISSARRES ACTIVES, que són presentacions projectables de suport a les exposicions de continguts.

 

Batxillerat

Índex
Índex

Recursos digitals de Lengua castellana per a Batxillerat

El projecte de Lengua castellana y literatura de batxillerat ofereix, a través de les guies didàctiques, un ventall de recursos digitals per al treball, tant a l'aula com individual dels alumnes. Hi trobareu arxius descarregables d'activitats d'ortografia i gramàtica, dictats, comentaris de text, quadres amb resums de continguts, etc.

A més, disposeu de les PISSARRES ACTIVES, que són presentacions projectables de suport a les exposicions de continguts.