Heu estat malalts aquest curs?

Aquest any 2018 ha començat amb moltes persones malaltes de grip. Els freds tan intensos han ajudat a propagar aquesta malaltia. Els portaveus de col·lectius de metges han indicat que estem vivint una epidèmia de grip.

filetQuè és una epidèmia?

Una epidèmia és una malaltia que es propaga durant un temps entre la població d’una regió, i que afecta simultàniament un gran nombre de persones.

Si ets profe de naturals o socialsEt proposem una activitat que et permetrà saber si a la teva escola heu viscut o esteu vivint una epidèmia.


Nota: Podeu fer l’enquesta amb un formulari de Google.

1. Dividiu-vos en grups i pregunteu a tots els alumnes de totes les aules de secundària quants dies han estat malalts des de l’inici del curs i quins van ser els símptomes que els van mantenir a casa. Podeu fer-ho omplint una taula com aquesta:

2. La grip és compatible amb aquesta simptomatologia: febre, mucositat, fatiga, mal de cap, dolor articular… Generalment dura una setmana. Una persona que ha estat absent un sol dia, no ha patit una grip. Localitzeu, d’entre tots els alumnes de l’escola, aquells que han estat absents per motius compatibles amb la grip i ompliu una taula com la següent:

3. Analitzeu les dades fent un gràfic de barres on es vegi clarament quin és el nombre d’individus que han estat malalts cada mes.

  • Si considerem que la mostra i la regió a estudiar és l’alumnat de secundària de l’escola, hi ha algun mes que destaqui per una quantitat d’alumnes afectats exagerada?

NOTA: Tingueu en compte els criteris següents: només podem parlar d’epidèmia si la quantitat de persones afectades és molt més gran que l’esperada. En el nostre cas podeu considerar que si en un mateix mes ha faltat més del 20 % de l’alumnat, es pot parlar d’epidèmia.

  • Atenent a les dades recollides, creieu que hi pot haver hagut una altra epidèmia a l’escola que no sigui la de la grip?

 

Et proposem una activitat per veure com canvia el significat de les paraules només canviant-ne els prefixos: 

1. Feu una recerca sobre el significat i origen d’aquestes paraules, i contesteu les preguntes:

epidèmia – endèmia – pandèmia – acadèmia

  • De quin idioma provenen? Com s’han format?
  • Quines tenen un component comú? Quin significat té?
  • Quina diferència hi ha entre elles? Com canvia el seu significat?

Ara, trobeu dues paraules de cada que facin servir els mateixos prefixos i expliqueu-ne els significats.

  • N’hi ha alguna que no s’hagi format com les altres?